Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

4 listopada, 2022 2023-08-26 17:14

1. Informacje wstępne

Polityka prywatności ma zastosowanie do serwisu www.comnata.pl oraz app.comnata.pl (dalej „Aplikacja”). Określa podstawowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Aplikacji. Polityka informuje również o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych, które zostaną pozyskane w związku z przeglądaniem Aplikacji, w szczególności za pośrednictwem plików „cookies”.

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych zawartych w Aplikacji jest firma TataProgramista.pl Piotr Bąk, (dalej: „Comnata.pl”) z siedzibą w Otwocku ulica Podleśna 15a, 05-400 Otwock, NIP: 5321622392, REGON: 015230719.

3. Troska o bezpieczeństwo danych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych wdrożyliśmy system ochrony danych osobowych, którego funkcjonowanie zapewnia ochronę prywatności Użytkowników i zapobiega udostępnieniu ich danych osobowych nieupoważnionym osobom i podmiotom. Kontrolujemy działania systemu ochrony danych osobowych i ciągle sprawdzamy jego zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi w tym z aktami prawa wspólnotowego.

4. Zakres przetwarzanych danych

W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje dane osobowe niezbędne do składania zamówień w sklepie internetowym dostępnym w ramach Serwisu. Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane firmy: nazwa oraz numer NIP – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Użytkownik zaznacza, czy jest zainteresowany otrzymywaniem informacji np. o nowych usługach, Aplikacji oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Aplikację dla potrzeb świadczonych przez Comnata.pl usług. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług. 

5. Cel i czas przetwarzanych danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (np. newsletter). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

6. Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie elektronicznej

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych: kontakt@comnata.pl

7. Zobowiązanie do zachowania i przestrzegania tajemnicy

Comnata.pl zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

8. Informacja o prawie klienta do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Prawo do zapomnienia

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).”

10. Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez Comnata.pl jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych oraz żądania ich usunięcia. 

11. Dane w formularzach

Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Comnata.pl w celu realizacji usług świadczonych w Aplikacji i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług. Mogą być również przetwarzane, za zgodą Użytkowników w prawnie usprawiedliwionych celach Comnata.pl, w tym marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług. Dane te pomagają Comnata.pl w określeniu wymagań Użytkowników oraz w doskonaleniu kierowanej do nich oferty.

12. Funkcje pozyskiwania danych

Aplikacja realizuje funkcje pozyskiwania danych o Użytkownikach i ich wymaganiach poprzez informacje:

a) 

dobrowolnie wprowadzone i zapisane w formularzu przez Użytkownika;

b) 

zawarte w plikach “cookies”.

13. Pliki „cookies”

Pliki „cookies” są to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera Użytkownika podczas przeglądania witryny internetowej. Umożliwiają rozróżnianie Użytkownika zalogowanego do Aplikacji. Przy ponownym nawiązaniu połączenia są odczytywane.

14. Identyfikacja

Pliki „cookies” używane przez Aplikację nie służą do identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

15. Funkcje formularzy

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Celem takim jest na przykład wykonanie kontaktu informacyjnego dotyczącego działalności prowadzonej przez Comnata.pl.

16. Podmiot

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików „cookies” i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Comnata.pl.

17. Używanie plików

Serwisy internetowe Comnata.pl używają plików „cookies” w celu:

a) 

dostosowania zawartości serwisów *.Comnata.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

b) 

utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki temu Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Aplikacji;

c) 

wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo korzystania z Serwisu;

d) 

analizy sposobu użytkowania stron internetowych Comnata.pl i mierzenia skuteczności działań promocyjnych (np. Google Analitycs).

18.

Pliki tekstowe „cookies” używane są także w zewnętrznych serwisach internetowych, do których odwołuje się Serwis. Comnata.pl nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.

19. 

Comnata.pl stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:

a) 

informacyjne oraz służące do zapewnienia bezpieczeństwa (has_js),

b) 

umożliwiające zbieranie anonimowych informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz),

c) 

umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika (SESSxxxID), które wygasają po zakończeniu sesji.

20. 

Dostępne przeglądarki internetowe z reguły domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Comnata.pl będzie mogła przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

21. 

Wyłączenie stosowania „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Aplikacji.

22. 

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Comnata.pl, wskazany w punkcie drugim Polityki lub adres e-mail: kontakt@comnata.pl.

23. 

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2022 r.

24. 

Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

25. 

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie serwisu. 

 

26.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

 

Dark

Light

Dark

Light